Anneke van Dijk
Zie ook hieronder de Connect+ Product one-pagers.

Wat biedt Connect+?

Connect+ biedt advisering over:

-De leefwereld van de doelgroep, de beleving van de doelgroep over een bepaald onderwerp. Met als uiteindelijk doel: komen tot insights, “haakjes” voor idee-ontwikkeling
-Ideegeneratie concepten
-Positionering van producten en merken
-Conceptontwikkeling
-De kansrijkheid van concepten en optimalisering (kwalitatieve en/of kwantitatieve concepttesting)

Connect+ biedt deze diensten door diepgaand onderzoek uit te voeren:

- Kwalitatief onderzoek online:
1. Online binnen internet communities. Doelgroeppersonen communiceren over het onderwerp meestal via fora, en kunnen reageren op ingebrachte onderzoek stimuli. Opdrachtgever neemt –desgewenst- ook zelf deel. De communities al of niet speciaal voor het onderzoek op te richten; er kan ook gebruik gemaakt worden van bestaande bestanden van de opdrachtgever.
2. Online via internet door middel van chatsessies geleid door Anneke van Dijk van Connect+.

- Kwantitatief onderzoek (internet): door Connect + in samenwerking met anderen

- Kwalitatief classic face-to-face onderzoek: groepsdiscussies en individuele diepte-interviews met doelgroeppersonen op onderzoeklocatie. De gesprekken zijn daarbij live te volgen door de opdrachtgever via een gesloten tv-circuit of spiegelwand. Het is ook mogelijk op andere locaties, bijvoorbeeld in het bedrijf van de opdrachtgever, in/bij een winkel, e.d. dit type kwalitatief onderzoek uit te voeren, al of niet met een gesloten tv-circuit.

- Workshops binnen het bedrijf over:
1. Follow-up van onderzoeksresultaten
2. Marketingonderwerpen zoals: ideegeneratie, conceptontwikkeling, positionering, e.d.